مرتب سازی بر اساس:
انتخاب کنید...
فلکه ملک شهر
فروخته شده: 2
بدون نیاز به کوپن چاپی
110,000 تومان
77,000 تومان
30%
چهارباغ بالا
فروخته شده: 1
بدون نیاز به کوپن چاپی
450,000 تومان
270,000 تومان
40%
خیابان ارتش
فروخته شده: 3
بدون نیاز به کوپن چاپی
80,000 تومان
40,000 تومان
50%
خیابان میرزاطاهر
فروخته شده: 6
بدون نیاز به کوپن چاپی
70,000 تومان
35,000 تومان
50%
سه راه سیمین
فروخته شده: 5
بدون نیاز به کوپن چاپی
35,000 تومان
21,000 تومان
40%
خیابان وحید
فروخته شده: 2
بدون نیاز به کوپن چاپی
140,000 تومان
70,000 تومان
50%
چهارباغ بالا
فروخته شده: 3
بدون نیاز به کوپن چاپی
250,000 تومان
150,000 تومان
40%
خیابان میرزاطاهر، بعد از میدان سقاخانه
فروخته شده: 2
بدون نیاز به کوپن چاپی
110,000 تومان
55,000 تومان
50%
خیابان وحید
فروخته شده: 0
بدون نیاز به کوپن چاپی
30,000 تومان
15,000 تومان
50%
هشت بهشت شرقی
فروخته شده: 0
بدون نیاز به کوپن چاپی
35,000 تومان
21,000 تومان
40%
خیابان وحید
فروخته شده: 0
بدون نیاز به کوپن چاپی
80,000 تومان
40,000 تومان
50%
آمادگاه
فروخته شده: 0
بدون نیاز به کوپن چاپی
25,000 تومان
15,000 تومان
40%